ამ ფილმით მოწოდებულია 2020 წელს გამოჩენილი კაცობრიობის დამონების დოკუმენტი, რომელიც ცხადყოფს რა მძიმე მომავალი აქვს მსოფლიოს, თუ ხალხი დროზე გონს არ მოვიდა

შეთქმულება კაცობრიობის წინააღმდეგ კოდით 666

ამ ფილმით მოწოდებულია 2020 წელს გამოჩენილი კაცობრიობის დამონების დოკუმენტი, რომელიც ცხადყოფს რა მძიმე მომავალი აქვს მსოფლიოს, თუ ხალხი დროზე გონს არ მოვიდა.
კომენტარები