არასოდეს მოიფშვნიტოთ ან მოჭუტოთ თვალები

თვალების მოფშვნეტა ან მოჭუტვა ბანალური ჩვევაა, რომელიც თვალის ირგვლივ ნაოჭებს აჩენს.

თვალების მოფშვნეტისას შესაძლოა კაპილარები დაგიზიანდეთ და ამასთანავე ნაოჭების გაჩენას უწყობს ხელს.

წყარო: health.mail.ru

კომენტარები