„ არ ვაპირებ არავისთვის კაბინეტის წართმევას – მოდით, ჩემზე დებატებს თავი დავანებოთ…” – მიხეილ სააკაშვილი ოპოზიციას

-„მე­გობ­რე­ბი, ახლა ჩემი რო­ლის შე­ფა­სე­ბა და ჩემ­ზე სა­უ­ბა­რი არ არის მთა­ვა­რი თემა. მთა­ვა­რი თემა არის ერ­თი­ა­ნო­ბა, გა­ყალ­ბე­ბუ­ლი არ­ჩევ­ნე­ბის შე­დე­გე­ბის გა­უქ­მე­ბის მო­თხოვ­ნით.ამი­ტომ, მო­დით, ჩემ­ზე დე­ბა­ტებს თავი და­ვა­ნე­ბოთ. და მივ­ხე­დოთ მთა­ვარ თე­მას. მთა­ვა­რი თე­მის გა­და­წყვე­ტის შემ­დეგ, ქარ­თვე­ლი ხალ­ხი ყვე­ლას თვი­თონ მი­უ­ჩენს მის ად­გილს. მე სა­ერ­თოდ ეჭვი არ მე­პა­რე­ბა მის სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბა­ში.მე რაც შე­მე­ხე­ბა, არ გა­მაჩ­ნია, ცალ­კე აღე­ბუ­ლი ამ­ბი­ცი­ე­ბი და არ ვა­პი­რებ არა­ვის­თვის არც კა­ბი­ნე­ტის წარ­თმე­ვას და არც თა­ნამ­დე­ბო­ბის”, – წერს საქართველოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტი, მიხეილ სააკაშვილი  „ფე­ის­ბუქ­ზე”.

 

„ტვ პირველის“ ეთერში დაპირისპირება.

„ან ჩამოვიდეს, ან თავი დაგვანებოს“

კომენტარები