არ შეიძლება დემოკრატიული იყოს ქვეყანა, სადაც კანონები არსებობს, მაგრამ სამართალი-არა! – მამუკა კარტოზია:

 – “დემოკრატიული სახელმწიფოს იდეა გულისხმობს სახელმწიფოს შეზღუდვას სამართლით. ნეტა თუ იზიარებენ ამ ფუნდამენტურ დემოკრატიულ პოსტულატს დღევანდელი ქართული პოლიტიკის პროტაგონისტები? და კიდევ, არ შეიძლება დემოკრატიული იყოს ქვეყანა, სადაც კანონები არსებობს, მაგრამ სამართალი-არა! მახსენდება ერთი ფილოსოფოსის სენტენცია: თუ კანონები აქა-იქ ირღვევა,დასაჯეთ კანონის დამრღვევი; თუ კანონები საყოველთაოდ ირღვევა -დასაჯეთ კანონმდებელი…”

წერს მამუკა კარტოზია

კომენტარები