აფხაზეთი

ადამიანებს ერთმანეთის დანდობა და სიყვარული იმიტომ გვჭირდება, რომ ცხოვრებაა დაუნდობელია-ნაზიბროლა ფურცულიანი,დევნილი,აფხაზეთიდან,რომელსაც პატარა შვილი წაართვა ომმა…

კომენტარები