ბაკურ სვანიძე მამუკა ხაზარაძეს – “რამდენი წლის ხარ, ძმაკაც? რომელ ომში წახვედი?”

 “მამუკა ხ ა ზ ა რ ა ძ ე:
“საქართველოსთვის თუ ო მ ი იქნება
საჭირო, პირველი მე წ ა ვ ა ლ!”
კიმარა… რამდენი წლის ხარ “ძმაკაც”?
ჩემზე სულ ცოტა,15 წლით მაინც ხარ უფროსი…
მინიმუმ ო თ ხ ი ომი გამოიარა საქართველომ…
რომელში წ ა ხ ვ ე დ ი?
არა, არავის ვ ა ვ ა ლ დ ე ბ უ ლ ე ბ, მაგრამ, როდესაც
ასეთ თემაზე ლაპარაკობთ… ცოტა ფ რ თ ხ ი ლ ა დ
მაინც ილაპარაკეთ! ვ ე ტ ე რ ა ნ ე ბ ი ც გიყურებენ!”
 – წერს ბაკურ სვანიძე
კომენტარები