ბაჩალიაშვილის საქმე – სასამართლო-სამედიცინო, კომპიუტერული და ტრასოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნების სრული ვერსია

თამარ ბაჩალიაშვილის მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების ფარგლებში, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან უკვე მიღებულია ქიმიურ-ტოქსიკოლოგიური, ქიმიური, ბიოლოგიური (გენეტიკური, სეროლოგიური), ტრასოლოგიური დასკვნები. ამ დროისთვის ასევე ცნობილია ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან მიღებული სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა.

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა:

http://pog.gov.ge/uploads/adbd3ded-sasamarTlo-samedicino-eqspertizis-daskvna.pdf

ტრასოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა:

http://pog.gov.ge/uploads/c9891bba-trasologiuri-eqspertizis-daskvna.pdf

კომპიუტერული ექსპერტიზის დასკვნა:

http://pog.gov.ge/uploads/bd07a9db-komputeruli-eqspertizis-daskvna.pdf

კომენტარები