„ბოროტი მარცხენა მხარზე გვაზის, მარჯვნივ ანგელოზია. ყოველ ადამიანს თავისი ორი წიგნი აქვს“-ნეტარი მატრონა

-„ლოცვა ჩვენი დამცველია ბოროტის წინააღმდეგ. მოულოდნელი სიკვდილი მოდის მაშინ, როცა არ ვლოცულობთ”. „ბოროტი მარცხენა მხარზე გვაზის, მარჯვნივ ანგელოზია. ყოველ ადამიანს თავისი ორი წიგნი აქვს. ერთში იწერება ჩვენი ცოდვები, მეორეში – კეთილი საქმეები. ხშირად გადაიწერეთ ხოლმე პირჯვარი, ჯვარი ისეთივე სიმაგრეა, როგორიც კარები!”
ნეტარი მატრონა
კომენტარები