გამოცემა Bloomberg-ის კვლევით, ბანკებს ქალები უფრო მეტ ჯარიმას უხდიან ვიდრე კაცები

გამოცემა Bloomberg-მა აშშ-ში საფინანსო ბაზარი შეისწავლა და დაასკვნა, რომ ბანკებს ქალები უფრო მეტ ჯარიმას უხდიან ვიდრე კაცები. გამოცემამ 500 ათასი ქალის ფინანსური ისტორია  გამოიკვლია და აღმოჩნდა, რომ მათ მიერ გადახდილი წლიური ჯარიმა მხოლოდ ოვერდრაფტის შემთხვევაში $214 შეადგენს.

ოვერდრაფტი (მოკლევადიანი კრედიტია, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს წინასწარ განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში მიიღოს დამატებითი თანხა საბარათე ანგარიშზე და დაფაროს მიმდინარე ხარჯები აღნიშნული ფულადი რესურსით) არის ძირითადი ჯარიმების შემადგენელი ნაწილი. ბანკები ყოველწლიურად მილიარდ დოლარს იღებენ ოვერდრაფტიდან და სხვა ფინანსური ნაკადებიდან.

კვლევამ აჩვენა, რომ კაცების წლიური ჯარიმა ოვერდრაფტით სარგებლობისას $182 შეადგენს.

ოვერდრაფტი (მოკლევადიანი კრედიტია, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს წინასწარ განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში მიიღოს დამატებითი თანხა საბარათე ანგარიშზე და დაფაროს მიმდინარე ხარჯები აღნიშნული ფულადი რესურსით) არის ძირითადი ჯარიმების შემადგენელი ნაწილი. ბანკები ყოველწლიურად მილიარდ დოლარს იღებენ ოვერდრაფტიდან და სხვა ფინანსური ნაკადებიდან.

კაცების წლიური ჯარიმა ოვერდრაფტით სარგებლობისას $182 შეადგენს.

კომენტარები