„გენდერული იდენტობის სერვისების განვითარების“ კლინიკა ბავშვებს სქესის შეცვლაში, სამი წლის ასაკიდან „დაეხმარება

ლონდონში მოქმედი „გენდერული იდენტობის სერვისების განვითარების“ კლინიკა ბავშვებს სქესის შეცვლაში, სამი წლის ასაკიდან „დაეხმარება“.

ექიმებს საშუალება მიეცემათ, პაციენტებს ვირტუალურად დაუსვან დიაგნოზი და დაუნიშნონ მკურნალობა, მათ შორის ჰორმონების შემაფერხებლები.

კლინიკა დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის ეროვნული სამსახურის დაქვემდებარების ქვეშ იმყოფება.

კრიტიკოსები სვამენ კითხვას:  „რამდენად ზუსტად მოხდება ვირტუალურად იმის დადგენა, შეესაბამება თუ არა ბავშვის მდგომარეობა „მკურნალობას?“

კომენტარები