„დედოფალო, მაყვალო, კიდობანო, კვერთხო, ტაკუკო, კარავო, სასაკუმეველო, ტრაპეზო, ტაძარო, სიწმინდეო“

-„დედოფალო, მაყვალო, კიდობანო, კვერთხო, ტაკუკო, კარავო, სასაკუმეველო, ტრაპეზო, ტაძარო, სიწმინდეო, შროშანო, ადგილო უფლისაო, სავანეო ღვთისაო, ბჭეო, საყდარო, ქერობინო მხურვალეო, წიგნო დაბეჭდულო, ქარტაო ახალო, წყაროო დაბეჭდულო, მტილო დახშულო, ვარდო დაუჭკნობელო, ვაშლო სულნელო, შროშანო ყვავილო.. მიჰრონო, ოქრო განწმენდილო, ძელო ულპოლველო, პორფირო, ბისონო შესთულო, უხრწნელო და შეუხებელო, საწმისო, ადგილო დამტევნებელო ღვთისაო, სავანეო…ღრუბელო ნათლისაო, სასანთლეო მიმადლებულო, საქმეო, სამოთხეო, ქალაქო დიდისა მეუფისაო…“

კომენტარები