„დიდი პო­ლი­ტი­კუ­რი გა­მარ­ჯვე­ბა მო­ი­პო­ვა აზერ­ბა­ი­ჯან­მა – რა მოხ­და, ფა­ში­ნი­ან? რა მო­უ­ვი­და სტა­ტუსს?“ – ილჰამ ალიევი

-„რო­დე­საც ავ­ტო­ნო­მია შევ­თა­ვა­ზე, არ დამ­თან­ხმდნენ, გა­ნა­ცხა­დეს, – მთი­ა­ნი ყა­რა­ბა­ღი „და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი სა­ხელ­მწი­ფოა“, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის­გან და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა უნდა მო­ი­პო­ვონ. აქ ამა­ზე ერთი სი­ტყვაც არ წე­რია. რა მოხ­და? რა მოხ­და, ფა­ში­ნი­ან? რა მო­უ­ვი­და სტა­ტუსს? ის და­სა­მარ­და, გა­უ­ჩი­ნარ­და, წა­ვი­და, არც არას­დროს იქ­ნე­ბა, ვიდ­რე მე პრე­ზი­დენ­ტი ვარ.

 დო­კუ­მენ­ტი ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ვინც წა­ი­კი­თხავს, მიხ­ვდე­ბა, დიდი პო­ლი­ტი­კუ­რი გა­მარ­ჯვე­ბა მო­ი­პო­ვა აზერ­ბა­ი­ჯან­მა.

გან­ცხა­დე­ბა­ში მთი­ა­ნი ყა­რა­ბა­ღის სტა­ტუს­თან და­კავ­ში­რე­ბით ერთი სი­ტყვაც არ წე­რია, სად არის სომ­ხუ­რი მხა­რის მო­თხოვ­ნე­ბი მის­თვის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის მი­ნი­ჭე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით?” – განაცხადა აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის პრე­ზი­დენ­ტმა, ილ­ჰამ ალი­ევ­მა.

სომხური მედია მთიან ყარაბაღში საომარი მოქმედებების შეწყვეტის შეთანხმების ტექსტს აქვეყნებს.

კომენტარები