„დრო იწურება და მზად უნდა ვიყოთ უფლის მეორედ მოსვლისათვის…”

-„დრო იწურება და მზად უნდა ვიყოთ უფლის მეორედ მოსვლისათვის…”
ჩვენთან არს ღმერთი!
ჩვენი ცხოვრება ემსგავსება კიბეს; ერთი პირი მაღლა მიდის, მეორე – დაბლა. ბედნიერია ის ადამიანი, რომელიც მაღლა მიდის. ჩვენ უნდა ვთხოვოთ უფალს, რომ ამ უკანასკნელ ჟამს ჩვენ – ყველა მაღლა მიმავალ კიბეზე ვიყოთ.
მაცხოვარი ამბობს: „ითხოვდით და მოგეცეთ თქვენ, ეძიებდით და ჰპოვოთ, ირეკდით და განგეღოს თქვენ“.
ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ დრო იწურება და მზად უნდა ვიყოთ უფლის მეორედ მოსვლისათვის. ცხოვრება ადამიანისა რთულია, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ უფალი სუფევს, უფალი მეფობს, უფალი გვაძლევს ძალას და სიბრძნეს, უფალი არ დაგვტოვებს ობლად.
განსაკუთრებით უნდა ვიფიქროთ ახალგაზრდებზე, ჩვენს მომავალ თაობაზე. უნდა გვახსოვდეს, რომ ახალგაზრდობა გარემოცულია უარყოფითი მოვლენებით.
ღმერთი არ დაგვტოვებს, ძალას მოგვცემს. ფსალმუნი ამბობს: „უფალმან ძალი ერსა თვისსა მოსცეს, უფალმან აკურთხოს ერი თვისი მშვიდობით“.
ძალა და მშვიდობა მოგვანიჭოს ზეციერმა მამამ, ძალა და მშვიდობა სუფევდეს ჩვენს გონებაში, ჩვენს გულში, საქართველოსა და მსოფლიოში…”
პატრიარქის ქადაგება:
-„მეორედ მოსვლის ჟამს ყოველნაირად ემსგავსება მდგომარეობა რომელიც სუფევს დღეს დედამიწაზე ამიტომ განსაკუთრებით მოიკრიბოს უნდა ძალა ყოველმა ადამიანმა და დაიხსნას თავის საცდურთაგან..
პატრიარქი შეგვაგონებს და ვისაც აქვს რწმენა გაიგებს ის.
მეორედ მოსვლის ნიშნები შემთხვევით არ არის მოცემული ბიბლიაში…“
Andria Getsadze
კომენტარები