ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დასკვინის თანახმად აცრა არ არის სავალდებულო, ასევე ვინც არ აიცრება დაუშვებელია მისი დისკრიმინაცია

2021 წლის 27 იანვარს (მე -5 სხდომაზე). ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დასკვინის თანახმად აცრა არ არის სავალდებულო, ასევე ვინც არ აიცრება დაუშვებელია მისი დისკრიმინაცია.
ასევე ვაქცინაციით დაზარალებული სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს კომპესაციით!
არ უნდა დაგვავიწყდეს!
– ბავშვები, ორსული ქალები და მეძუძური დედები, რომელთათვისაც ჯერჯერობით ვაქცინა არ არის დაშვებული.
– ქვეყანა სანამ დაიწყებს ვაქცინაციას უპირველეს ყოვლისა კომპენსაციის პროგრამების დანერგვა უნდა უზრუნველყოს!!!
7.1.5. ვაქცინების კომპენსაციის დამოუკიდებელი პროგრამების დანერგვა ვაქცინაციის შედეგად მიღებული ზედმეტი ზიანის ან ზიანის ანაზღაურების უზრუნველსაყოფად;
7.3.1 უზრუნველყოფილიქნას, მოქალაქეებმა მიიღონ ინფორმაცია, რომ ვაქცინაცია არ არის სავალდებულო და მიუღებელია ყოველნაირი პოლიტიკური ზეწოლა, სოციალურად ან სხვაგვარად, რომ მოხდეს ვაქცინაცია, თუ თავად არ სურთ ამის გაკეთება;
7.3.2 უზრუნველყოფილიქნას, რომ არავინ იყოს დისკრიმინირებული იმის გამო, რომ არ ჩაიტრა ვაქცინაცია, ჯანმრთელობის შესაძლო რისკის გამო ან არ სურს ვაქცინაცია;
კომენტარები