„ეპიდემიები, ომები და მიწისძვრები არ ხდება ბუნების სიბერის გამო. იმის გამო კი არ იქნება შიმშილობა…“-იოანე ოქროპირი

ეპიდემიები, ომები და მიწისძვრები არ ხდება ბუნების სიბერის გამო. იმის გამო კი არ იქნება შიმშილობა და ჟამიანობა და მიწისძვრანი აქა-იქ, რომ ქმნილებები დაბერდება, არამედ იმის გამო, რომ გაირყვნება ადამიანთა ნება, ყველა ეს უბედურება არის სასჯელი ცოდვებისათვის და ადამიანურ სენთა საკურნებელი.
📜 წმ. იოანე ოქროპირი
კომენტარები