ექი­მი-პე­დი­ატ­რი ინგა მა­მუ­ჩიშ­ვი­ლი წერს, თუ რამ­დე­ნად სა­ხი­ფა­თო შე­იძ­ლე­ბა აღ­მოჩ­ნდეს, რო­დე­საც მშობ­ლე­ბი და ახ­ლობ­ლე­ბი ბავ­შვებს სა­ხე­ზე, ხე­ლის მტევ­ნებ­ზე და ცხვირ-ტუ­ჩის მი­და­მო­ში კოც­ნი­ან

-„ძა­ლი­ან გთხოვთ, არ მი­თხრათ შვი­ლი ჩე­მია და რო­გორც მინ­და ისე მო­ვექ­ცე­ვი და რა­საც მინ­და იმას ვუ­ზა­მო. გრძნობთ ალ­ბათ, რომ გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი და გაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ვარ მომ­ხდა­რი ფაქ­ტით, ვე­რა­სო­დეს ვერ შე­ვე­გუ­ე­ბი რო­გორც ადა­მი­ა­ნი და გან­სა­კუთ­რე­ბით რო­გორც ექი­მი, როცა ბავ­შვს სა­ხე­ზე და ხე­ლის მტევ­ნებ­ზე (ძი­რი­თა­დად თი­თებს იდე­ბენ და წო­ვენ პა­წუ­კე­ბი) გან­სა­კუთ­რე­ბით კი ცხვირ-ტუ­ჩის მი­და­მო­ში კოც­ნი­ან ახ­ლობ­ლე­ბი.

პი­რის ღრუ­ში უამ­რა­ვი სხვა­დას­ხვა მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მი ბი­ნად­რობს: ვირუ­სე­ბი, სო­კო­ე­ბი, უმარ­ტი­ვე­სე­ბი, ბაქ­ტე­რი­ე­ბი, მათ შო­რის ყვე­ლა­ზე დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ბაქ­ტე­რი­ე­ბი: ნერ­წყვის ყო­ვე­ლი მი­ლი­ლიტ­რი შე­ი­ცავს 650 მდე სხვა­დას­ხვა სა­ხე­ო­ბის 100 მი­ლი­ონ ბაქ­ტე­რი­ას, რო­მელ­თა უდი­დე­სი ნა­წი­ლი იწ­ვევს პი­რის ღრუს (მათ შო­რის, ორა­ლუ­რი გზით გა­დამ­დე­ბი) და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას… ლორ­წო­ვა­ნის, ლორ­წო­ვან­თან კონ­ტაქ­ტით ვრცელ­დე­ბა ინ­ფექ­ცი­უ­რი მო­ნო­ნუკ­ლე­ო­ზიც, რო­მელ­საც ეპშ­ტე­ინ-ბა­რის ვირუ­სი იწ­ვევს და ხა­სი­ათ­დე­ბა იმუ­ნი­ტე­ტის მკვეთ­რი დათ­რგუნ­ვით (ხში­რად სვამთ ხოლ­მე კი­თხვებს ამ და­ა­ვა­დე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით) ნათ­ქვა­მია, ადა­მი­ა­ნი ჯან­მრთე­ლია მა­ნამ, სა­ნამ პი­რის ღრუ და კბი­ლე­ბი ჯან­მრთე­ლი აქ­ვსო… ბაქ­ტე­რი­ის პრე­ზენ­ტა­ცია ორ­გა­ნიზ­მში ცხვი­რის ან პი­რის ღრუ­დან იწყე­ბა ძი­რი­თა­დად, ხოდა გე­კი­თხე­ბით, რას ერ­ჩით თქვე­ნი ბავ­შვე­ბის ჯან­მრთე­ლო­ბას??? გთხოვთ, არ აკო­ცოთ ბავ­შვებს ცხვირ-ტუჩ­ში და ხე­ლებ­ზე და არც გარ­შე­მომ­ყო­ფებს მის­ცეთ ამის უფ­ლე­ბა! აბა სად ვა­კო­ცო­თო მკი­თხავთ… ტა­კო­ზე აკო­ცეთ, უფრო გემ­რი­ე­ლია”, – წერს ქი­მი-პე­დი­ატ­რი ინგა მა­მუ­ჩიშ­ვი­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში.

 

კომენტარები