ვახტანგ VI-ის სტამბის წიგნებში გამოყენებული საზედაო გრაფემები

ვახტანგ VI-ის სტამბის წიგნებში გამოყენებული საზედაო გრაფემები.

ტფილისი, 1709-1717.

საქართველოს ეროვნული არქივი ვახტანგ VI-ის სტამბის 9 წიგნს ინახავს

კომენტარები