ვიდეოარქივში შემორჩენილი 80-იანი წლების თბილისი

კომენტარები