კვლევა – ადა­მი­ა­ნი რო­დე­საც ქუ­ჩა­ში ახ­ვე­ლებს, ქარს ვირუ­სი დიდ მან­ძილ­ზე გა­და­აქვს, ვიდ­რე და­ხუ­რულ სივ­რცე­ში

ინ­დო­ე­თის ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი ინ­სტი­ტუ­ტის მკვლე­ვა­რებ­მა ბომ­ბე­ი­ში ჰიდ­რო­დი­ნა­მი­კუ­რი მო­დე­ლი შექ­მნეს, და­ად­გი­ნეს, – ადა­მი­ა­ნი რო­დე­საც ქუ­ჩა­ში ახ­ვე­ლებს, ქარს ვირუ­სი დიდ მან­ძილ­ზე გა­და­აქვს, ვიდ­რე და­ხუ­რულ სივ­რცე­ში.

ინ­დო­ელ­მა ფი­ზი­კო­სებ­ის კვლე­ვა ჟურ­ნალ „Physics of Fluids“-ში გა­მოქ­ვეყ­ნდა.

ინ­დო­ელ­მა ფი­ზი­კო­სებ­მა მო­დე­ლი­რე­ბუ­ლი სა­ხით ჰა­ერ­ში სი­თხის წვე­თე­ბი იმ სა­ხით გა­ავ­რცე­ლეს, რო­გორც ამას კო­ვიდ-19-ით და­ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლე­ბი ადა­მი­ა­ნე­ბი ხვე­ლის ან და­ცე­მი­ნე­ბის დროს ქუ­ჩა­ში ავ­რცე­ლე­ბენ.

მცი­რე ნი­ა­ვის შემ­თხვე­ვა­შიც კი ღია სივ­რცე­ში ვირუ­სი SARS-CoV-2 გა­ცი­ლე­ბით დიდ მან­ძილ­ზე ვრცელ­დე­ბა, ვიდ­რე შე­ნო­ბა­ში, ტურ­ბუ­ლენ­ტუ­რი სა­ჰა­ე­რო ნა­კა­დე­ბი ხელს უწყობს იმას, რომ ვირუ­სი დიდ­ხანს დარ­ჩეს ატ­მოს­ფე­რო­ში. ქუ­ჩა­ში პირ­ბა­დის ტა­რე­ბა არა­ნაკ­ლებ აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, ვიდ­რე შე­ნო­ბა­ში.

კომენტარები