კვლევა: მზის სინათლეს კორონავირუსის გასანადგურებლად რამდენიმე წუთი სჭირდება

ჟურნალში  – The Journal of Infectious Diseases კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა.

სანტა-ბარბარას კალიფორნიული უნივერსიტეტის სპეციალისტები ამტკიცებენ, რომ მზის სინათლეს კორონავირუსის გასანადგურებლად რამდენიმე წუთი სჭირდება.

კვლევა ამყარებს მოსაზრებას, რომ ზაფხულის სიცხემ „COVID-19“-ის გავრცელება, შესაძლოა, შეაფერხოს.

ეს შედეგები მიუთითებს დამატებითი ექსპერიმენტების საჭიროებაზე, რათა ცალკეული შემოწმება მოხდეს კონკრეტული განათების ტალღის სიგრძისა და საშუალო შემადგენლობის ეფექტებზე.

კომენტარები