კნუ­ტის გა­და­სარ­ჩე­ნად სა­მაშ­ვე­ლო ოპე­რა­ცია ჩა­ტარ­და

თბი­ლის­ში, კნუ­ტის გა­და­სარ­ჩე­ნად სა­მაშ­ვე­ლო ოპე­რა­ცია ჩა­ტარ­და. ფაქტს ჟურ­ნა­ლის­ტი თამ­თა ასა­თი­ა­ნი შე­ეს­წრო, რო­მელ­მაც მომ­ხდა­რის შე­სა­ხებ “ფე­ის­ბუქ­ზე” და­წე­რა:

“გა­მო­ვე­დი სამ­სა­ხუ­რი­დან, გზა გა­და­კე­ტი­ლია, პატ­რუ­ლი, უზარ­მა­ზა­რი სა­მაშ­ვე­ლოს მან­ქა­ნა და მაშ­ვე­ლე­ბი… აღ­მოჩ­ნდა, რომ კნუ­ტი იყო გა­ჩხე­რი­ლი ერთ-ერთ აი­ვან­ზე და მის გა­და­სარ­ჩე­ნად სპე­ცო­პე­რა­ცია ჩა­ტარ­და! კნუ­ტი გა­დარ­ჩე­ნი­ლია”.

პა­ტა­რა, წი­თუ­რი კნუ­ტი ცხო­ველ­თა მო­ნი­ტო­რინ­გის სა­ა­გენ­ტოს მაშ­ვე­ლებ­მა გა­და­არ­ჩი­ნეს და უსაფრ­თხო ად­გი­ლას გა­და­იყ­ვა­ნეს.

 

 

 

 

კომენტარები