„კო­ვი­დინ­ფი­ცი­რე­ბულ ორ­სუ­ლებ­ში ლე­ტა­ლო­ბის შემ­თხვე­ვებს გი­ნე­კო­ლოგ­თა ასო­ცი­ა­ცია გა­მო­იკ­ვლევს – სამ­წუ­ხა­როდ არ მი­მარ­თა­ვენ ექიმს“-ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძე

კო­ვი­დინ­ფი­ცი­რე­ბულ ორ­სუ­ლებ­ში ლე­ტა­ლო­ბის შემ­თხვე­ვებს გი­ნე­კო­ლოგ­თა ასო­ცი­ა­ცია გა­მო­იკ­ვლევს.

ამის შესახებ ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრმა, ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძემ განაცხადა.

-„თი­თო­ე­უ­ლი პა­ცი­ენ­ტის ასე­თი მძი­მე გა­მო­სა­ვა­ლი არის მთე­ლი ქვეყ­ნის ტრა­გე­დია. ჩვენ ამ გარ­თუ­ლე­ბებს ვაკ­ვირ­დე­ბით სა­მე­დი­ცი­ნო და სტა­ტის­ტი­კურ ჭრილ­ში. ჩარ­თუ­ლია გი­ნე­კო­ლოგ­თა ასო­ცი­ა­ცია, რათა მათ და­დონ კონ­კრე­ტუ­ლი დას­კვნე­ბი, რაც არის მი­ზე­ზი იმის თუ რა­ტომ გვაქვს ბოლო პე­რი­ოდ­ში გახ­ში­რე­ბუ­ლი ლე­ტა­ლუ­რი შემ­თხვე­ვე­ბი ორ­სუ­ლებ­ში. აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა აღი­ნიშ­ნოს, – რიგ შემ­თხვე­ვებ­ში, დაგ­ვი­ა­ნე­ბუ­ლი სტა­ცი­ო­ნა­რი­ზა­ცია. გუ­შინ ერთ-ერთი ორ­სუ­ლის სა­მეგ­რე­ლოს რე­გი­ო­ნი­დან სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გად­მოყ­ვა­ნა იყო სა­ჭი­რო, თუმ­ცა ამ ორ­სულს და­რე­კი­ლი არ ჰქონ­და 112-ზე, სა­მაგ­რი­ე­როდ პოს­ტი ედო „ფე­ის­ბუქ­ზე“. ჩვენ ვი­ღებთ სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლი­და­ნაც და­მა­ტე­ბით ინ­ფორ­მა­ცი­ებს და იმ პა­ცი­ენ­ტებ­ზე, რომ­ლე­ბიც სამ­წუ­ხა­როდ არ მი­მარ­თა­ვენ ექიმს, მაგ­რამ არ­ჩე­ვენ სო­ცი­ა­ლუ­რი მე­დი­ით კო­მუ­ნი­კა­ცი­ას, ვცდი­ლობთ, რომ ვი­ყოთ ყუ­რა­დღე­ბით“, – განაცხადა ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძემ.
კომენტარები