ლაშა ხუციშვილი: „ბავშვებს ივლისიდან ფულადი დახმარებები დაენიშნებათ, სახელმწიფოს მხრიდან მიიღებენ…“

პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში, ფინანსთა მინისტრმა, ლაშა ხუციშვილმა განაცხადა:

-„ინიციატივა რომელიც გაჟღერებული იყო პრემიერი მიერ უკვე პირველი ივლისიდან ოჯახები რომლების სარეიტინგო ქულა 120 ათასზე ნაკლებია და არიან 18 წლამდე ბავშვები, თითოეულ ბავშვზე დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან მიიღებენ 100 ლარის ოდენობით დახმარებას. ასეთი ბავშვების რაოდენობა არის 215 ათასი. ამ ბავშვებს ყოველთვიურად სახელმწიფოსგან დაენიშნებათ 100 ლარიანი დახმარება”.

კომენტარები