ლევან ვასაძე – წერილი წინაპარს. 10 წლის წინ დაწერილი.

„გილგამეშიანისა“ და სხვა შუამდინარული პოეზიის, ჰიერონიმუს ბოსხის მხატვრობის გავლენით დაწერილი ეს პოეტური წიგნი (ნაწარმოები)

 

კომენტარები