ლოცვა მომდინარეობს სიყვარულისაგან, სიყვარული – სიხარულისაგან –

-„ლოცვა მომდინარეობს სიყვარულისაგან,
სიყვარული – სიხარულისაგან,
სიხარული – სიმშვიდისაგან,
სიმშვიდე – სიმდაბლისაგან,
სიმდაბლე – მსახურებისაგან,
მსახურება – სასოებისაგან,
სასოება – რწმენისაგან,
რწმენა – მორჩილებისაგან,
მორჩილება – უბრალოებისაგან.’
”სიძულვილი მომდინარეობს რისხვისაგან,
რისხვა – მზვაობრობისაგან,
მზვაობრობა – პატივმოყვარეობისაგან,
პატივმოყვარეობა – ურწმუნოებისაგან,
ურწმუნოება – გულქვაობისაგან,
გულქვაობა – უზრუნველობისაგან,
უზრუნველობა – მცონარებისაგან,
მცონარება – სასოწარკვეთისაგან,
სასოწარკვეთა – მოუთმენლობისაგან,
მოუთმენლობა – სიამეთმოყვარეობისაგან.”
წმინდა მაკარი ეგვიპტელი.
კომენტარები