მარიამ ღვთისმშობელი შეეწიოს ჩვენს ოჯახებს და გაამთლიანოს საქართველო!

მართლმადიდებლებო, მარიამობას გილოცავთ!

მოწყალებისა კარი განგვიღე, კურთხეულო ღვთისმშობელო, რათა რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა. ამინ!

კომენტარები