ნაგანოს (იაპონია) ტაიფუნმა „ხაგიბისმა“ გადაუქროლა

კომენტარები