ნაცმიდრეკილი ქარაქუცები – ბიძინა ივანიშვილი წავიდა და ხელები დაიბანა იმ გემიდან გადახტა, რომელიც იძირება

ცოტა მოგვიანებით – ბიძინა ივანიშვილი არსად წასულა ის არაფორმალურ მმართველად რჩებᲐ.

ცოტა ისევ მოგვიანებით – ბიძინა ივანიშვილმა იგრძნო სანქციების საფრთხე და გაიქცა და ეს დასასრულის დასაწყისია.

ცოტა ისევ მოგვიანებით – ბიძინა ივანიშვილმა ხელები დაიბანა და პასუხისმგებლობა თავიდან აიცილა.

ამიტომაც ხართ ნაცმიდრეკილები ქარაქუცები, რომ ვერ გაიგეთ და ჩვენც ვერაფერი გაგვაგებინეთ რა გინდათ ან ჩვენგან რასითხოვს თქვენი მედია!

გაგვაგებინეთ წავიდა თუ არ წავიდა თუ წავიდა დარჩა თუ გაიქცა?

ქ ა რ ა ქ უ ც ე ბ ი !

ირაკლი ჯანყარაშვილი

კომენტარები