„ნო­ვო­სი­ბირსკის მალ­დი­ვე­ბი“ – ტბა არ არის ბუ­ნებ­რი­ვი და არც უსაფრ­თხო

„ინ­სტაგ­რამ­ზე“ პო­პუ­ლა­რუ­ლია  „ნო­ვო­სი­ბირსკის მალ­დი­ვე­ბი“ – ტბა ციმ­ბირ­ში. ტბაზე სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი ფო­ტო­ე­ბის გა­და­სა­ღე­ბად მი­დი­ან.

CNN წერს, რომ ცის­ფე­რი, მშვი­დი და ლა­მა­ზი ტბა არ არის ბუ­ნებ­რი­ვი და არც უსაფრ­თხო – მომ­წამ­ვლე­ლი „ნო­ვო­სი­ბირსკის მალ­დი­ვე­ბი“ ქვა­ნახ­ში­რის ქარ­ხა­ნას ეკუთ­ვნის. ტბაში ნარ­ჩე­ნე­ბი ჩა­ე­დი­ნე­ბა და ქი­მი­უ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბით არის სავ­სე.

ქვა­ნახ­ში­რის კომ­პა­ნი­ამ გა­სულ კვი­რას გან­ცხა­დე­ბა გა­ავ­რცე­ლა:

„არ შე­იძ­ლე­ბა ნარ­ჩე­ნებ­ში ცურ­ვა. წყა­ლი არის ტუ­ტო­ვა­ნი, რად­გან ტბა­ში ჩა­ე­დი­ნე­ბა კალ­ცი­უ­მის მა­რი­ლე­ბი და სხვა ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი. კან­თან კონ­ტაქ­ტის შემ­თხვე­ვა­ში კი, შე­საძ­ლოა, გა­მო­იწ­ვი­ოს ალერ­გი­უ­ლი რე­აქ­ცი­ე­ბი.

სელ­ფის გა­და­სა­ღე­ბად ნუ ჩახ­ვალთ ნარ­ჩე­ნე­ბი­ან წყალ­ში! ეს ძა­ლი­ან სა­რის­კოა.“

გაფრ­თხი­ლე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ხალ­ხი ფო­ტო­ე­ბის გა­და­სა­ღე­ბად ტბა­ზე მაინც მი­დის. ზოგი მათ­გა­ნი ნა­პირ­ზე სა­ცუ­რაო კოს­ტი­უ­მე­ბით პო­ზი­რებს, ზოგი კი – გა­სა­ბე­რი უნი­კორ­ნე­ბით და­ცუ­რავს ტბა­ში.

 

კომენტარები