პერიოდული სისტემა უკიდეგანო კოსმოსის მრავალ საიდუმლოს ინახავს!

დიმიტრი მენდეელევის პერიოდული სისტემა პირდაპირ მიანიშნებს, რომ სამყარო ქაოსურად კი არა, უზენაესი გონების, სამყაროს მთავარი არქიტექტორის, ანუ თვით უფალის ზედმიწევნით სკურპულოზური გათვლებით შეიქმნა.
აქ შეგხვდებათ საოცარი კანონზომიერებები…
ელემენტები, რომლებიც სამყაროს შეადგენენ, დალაგებულია ატომბირთვის მუხტის ზრდის და კიდევ სხვა მრავალი წესრიგის მიხედვით…
როცა სისტემა შეიქმნა, მრავალი უჯრა ცარიელი იყო, ისინი მოგვიანებით, ახლად აღმოჩენილმა ელემენტებმა დაიკავეს და საოცარი სიზუსტით ჩაჯდნენ მათთვის წინასწარ განსაზღვრულ ადგილზე.
რამდენიმე უჯრა კვლავ ცარიელია და მეცნიერებმა ზუსტად იციან, რომ ბუნებაში არსებობს ჯერ კიდევ აღმოუჩენელი ელემენტები, რომლებსაც ეს უჯრები ელოდებათ…
ამბობენ, რომ დიმიტრი მენდელეევს პერიოდული სისტემა სიზმარში დაესიზმრა…
პერიოდული სისტემა უკიდეგანო კოსმოსის მრავალ საიდუმლოს ინახავს.
დიმიტრი მენდელეევი კი, მეცნიერების ნამდვილი ტიტანია!
კომენტარები