„პრე­ვენ­ცი­ის ერთი სა­შუ­ა­ლე­ბაა მხო­ლოდ, ორ­სუ­ლე­ბი უნდა აიც­რან…“- ამი­რან გამ­ყრე­ლი­ძე

და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­მრთე­ლო­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლის, ამი­რან გამ­ყრე­ლი­ძის ინ­ფორ­მა­ცი­ით:

-„უკა­ნას­კნე­ლი 2 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში კო­რო­ნა­ვირუ­სით, და­ახ­ლო­ე­ბით, 13 ორ­სუ­ლია გარ­დაც­ვლი­ლი. მი­სი­ვე გან­მარ­ტე­ბით, ამის პრე­ვენ­ცი­ის ერ­თა­დერ­თი სა­შუ­ა­ლე­ბა არ­სე­ბობს, ეს ორ­სუ­ლე­ბის ვაქ­ცი­ნა­ცი­აა. აღ­ნიშ­ნულ სა­კი­თხზე სე­რი­ო­ზუ­ლად მუ­შა­ობს მეან-გი­ნე­კო­ლოგ­თა ასო­ცი­ა­ცია, და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ცენ­ტრიც ჩარ­თუ­ლია. ამის პრე­ვენ­ცი­ის ერთი სა­შუ­ა­ლე­ბაა მხო­ლოდ, რომ ორ­სუ­ლე­ბი უნდა აიც­რან. მთლი­ა­ნად ამ ორი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, რაც პან­დე­მია არის, თუ არ ვცდე­ბი გარ­დაც­ვლი­ლია 13 ორ­სუ­ლი“.

კომენტარები