რამდენად უსაფრთხოა, ბავშვებისთვის რამდენიმე საათის განმავლობაში პირბადის ტარება?

რამდენად უსაფრთხოა, ბავშვებისთვის სასწავლო პროცესის დროს, რამდენიმე საათის განმავლობაში პირბადის ტარება?

-„თითოეული ჩვენთაგანი თუ შევასრულებთ ყველა რეკომენდაციას, მაშინ წერტილოვან თუ მასშტაბურ შეზღდუვებს თავიდან ავილცებთ“- აცხადებს, პედიატრი, თემურ მიქელაძე.

რამდენად უსაფრთხოა ბავშვებისთვის პირბადის – ვიდეო

კომენტარები