რა შემთხვევაში უშვებს ეკლესია გამონაკლისს და თვითმკვლელს წესს უგებს

თვით­მკვლე­ლო­ბა, ანუ სუ­ი­ცი­დიმი­უ­ტე­ვე­ბე­ლი ცოდ­ვაა. მარ­თლმა­დი­დე­ბე­ლი ეკ­ლე­სია თვით­მკვლე­ლებს წესს არ უგებს.

არ­სე­ბობს გა­მო­ნაკ­ლი­სი შემ­თხვე­ვე­ბიც, არა­ერ­თი თვით­მკვლე­ლის­თვი­საც აუ­გი­ათ წესი.

ნახეთ ვრცლად:

კომენტარები