რობერტ დე ნირო და ელდარ შენგელაია

რობერტ დე ნირო და ელდარ შენგელაია

ქუთაისი – 1986 წელი

კომენტარები