როგორ უნდა დასხდნენ მგზავრები ავტობუსში იმისთვის, რომ დისტანცია შენარჩუნდეს? – ნი­გე­რი­ის ქა­ლაქ ლა­გოს­ში

ნი­გე­რი­ის ქა­ლაქ ლა­გოს­ში კო­რო­ნა­ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის თა­ვი­დან არი­დე­ბის მიზ­ნით, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი

ტრან­სპორ­ტით სარ­გებ­ლო­ბის ახა­ლი წესი შემოიღეს.

ლა­გო­სის ავ­ტო­ბუ­სე­ბის სერ­ვი­სი აქ­ვეყ­ნებს ფო­ტოს, – ტრან­სპორ­ტის სა­ვარ­ძლე­ბი მო­ნიშ­ნუ­ლია, სად შე­იძ­ლე­ბა

დაჯ­დო­მა და სად – არა.

მგზავ­რთა სკა­მე­ბი ისეა მო­ნიშ­ნუ­ლი, რომ წე­სის დაც­ვის შემ­თხვე­ვა­ში, შე­საძ­ლე­ბე­ლია დის­ტან­ცი­რე­ბუ­ლად

მგზავ­რო­ბა.

ტრან­სპორ­ტის სამ­სა­ხუ­რის “ფე­ის­ბუქ“ გან­ცხა­დე­ბა­:

„აი­ღეთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა COVID-19-თან ბრძო­ლა­ში, და­ი­ცა­ვით წე­სე­ბი. დაგ­ვეხ­მა­რეთ ვირუს­თან ბრძო­ლა­ში, იყა­ვით უსაფრ­თხოთ, დარ­ჩით ცო­ცხლე­ბი“.

Lagos Bus Services Limited

Dear commuters, kindly assist us by maintaining physical distancing on queues while boarding @lbslng buses.

Take responsibility in the fight against COVID-19 and adhere to the guidelines.

Help fight the virus, stay safe and stay alive.

იხილეთ მეტი

კომენტარები