„რუ­სეთ­ში მსგავ­სი შემ­თხვე­ვა, აუ­ცი­ლებ­ლად ФСБ-ს ალ­ყით, თავ­დამ­სხმე­ლის მი­მართ ულ­ტი­მა­ტუ­მი­თა და, სა­ბო­ლო­ოდ, შტურ­მით დას­რულ­დე­ბო­და, რო­მელ­საც მოჰ­ყვე­ბო­და მსხვერ­პლი“ – რუსული მედია

21 ოქტომბერს, ზუგ­დიდ­ში, “სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კში” ძარ­ცვას რუ­სუ­ლი გა­მო­ცე­მე­ბიც ეხ­მა­უ­რე­ბი­ან.

-„რო­გორ წა­ი­ღო მძარ­ცველ­მა ბან­კი­დან 500 000 ათა­სი დო­ლა­რი, მძევ­ლე­ბის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის სა­ნაც­ვლოდ”, – ამ სა­თა­უ­რით აქ­ვეყ­ნებს სტა­ტი­ას interfax.ru, – მათი ცნო­ბი­თა, მძარ­ცვე­ლი, რო­მელ­საც სამ­ხედ­რო ფორ­მა ეცვა და ავ­ტო­მა­ტი­თა და ხელ­ყუმ­ბა­რით იყო შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი, მისი მოქ­მე­დე­ბე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სა­ვა­რა­უ­დოდ, შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის ან ძა­ლო­ვა­ნი უწყე­ბე­ბის ყო­ფი­ლი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი იყო.

ვრცლად:

 

კომენტარები