„სა­მი­ვე ადა­მი­ა­ნი და­ი­ჭი­რეს! მად­ლო­ბა ვაკე სა­ბურ­თა­ლოს 7 სამ­მარ­თვე­ლოს სწრა­ფი და ოპე­რა­ტი­უ­ლი რე­ა­გი­რე­ბის­თვის, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მად­ლო­ბა 7 სამ­მარ­თვე­ლოს დე­ტექ­ტი­ვებს – პოლიციელები მთელი ღამე დაუღალავად მუშაობდნენ…” – “ფეისბუქ-პოსტის” შემდეგ 2 ახალგაზრდაზე მომხდარი ყაჩაღობა გახსნილია, დაკავებულია 3 პირი

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო ინ­ფორ­მა­ცი­ას ავ­რცე­ლებს:

-„სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­მა ჯგუ­ფუ­რად ჩა­დე­ნი­ლი ყა­ჩა­ღო­ბის ბრალ­დე­ბით სამი პირი და­ა­კა­ვეს.  და­კა­ვე­ბუ­ლებ­მა ვაჟა-ფშა­ვე­ლას გამ­ზირ­ზე, მეტ­რო­სად­გუ­რი “სა­მე­დი­ცი­ნო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის” მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, ცივი ია­რა­ღის მუ­ქა­რით, ორ პირს თან­ხა წა­არ­თვეს, გა­აფრ­თხი­ლეს, თუ პო­ლი­ცი­ას მი­მარ­თავ­დნენ, ფი­ზი­კუ­რად გა­უს­წორ­დე­ბოდ­ნენ.

ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ოპე­რა­ტი­ულ-სამ­ძებ­რო და სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის შე­დე­გად, წარ­სულ­ში ნა­სა­მარ­თლე­ვი და ამ­ჟა­მად პი­რო­ბი­თი მსჯავ­რის ქვეშ მყო­ფი ორი პირი: 2001 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი თ.ე. და 2002 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი თ.კ., ასე­ვე, 1995 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ა.გ. თბი­ლის­ში და­ა­კა­ვეს. მათ ბრა­ლი ჯგუ­ფუ­რად ჩა­დე­ნილ ყა­ჩა­ღო­ბა­ში ედე­ბათ. და­ნა­შა­უ­ლი 6-დან 9 წლამ­დე ვა­დით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, ბრალ­დე­ბუ­ლებ­მა თბი­ლის­ში, ვაჟა-ფშა­ვე­ლას გამ­ზირ­ზე, მეტ­რო­სად­გუ­რი “სა­მე­დი­ცი­ნო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის” მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, ცივი ია­რა­ღის მუ­ქა­რით, 1993 წელს და­ბა­დე­ბულ ნ.ს.-ს და მის მე­გო­ბარს – 1999 წელს და­ბა­დე­ბულ ნ.ს.-ს თან­ხა წა­არ­თვეს და გა­აფრ­თხი­ლეს, რომ თუ პო­ლი­ცი­ას მი­მარ­თავ­დნენ, ფი­ზი­კუ­რად გა­უს­წორ­დე­ბოდ­ნენ. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, ერთ-ერ­თმა და­ზა­რა­ლე­ბულ­მა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ „ფე­ის­ბუქ­ში“ გა­მო­აქ­ვეყ­ნა პოს­ტი, სა­დაც მომ­ხდარ ფაქ­ტზე ისა­უბ­რა და 2 თავ­დამ­სხმე­ლის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნა, რის შემ­დე­გაც პო­ლი­ცი­ამ, ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ოპე­რა­ტი­ულ-სამ­ძებ­რო და სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის შე­დე­გად, სა­მი­ვე ბრალ­დე­ბუ­ლი რამ­დე­ნი­მე სა­ათ­ში და­ა­კა­ვა”.

ყა­ჩა­ღო­ბის შე­სა­ხებ და­ზა­რა­ლე­ბულ­მა ნო­დარ სი­ხა­რულ­ძემ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში და­წე­რა:

-„მოკ­ლედ, გუ­შინ­დე­ლი ამ­ბა­ვი მინ­და მო­გიყ­ვეთ ამ კრი­მი­ნა­ლე­ბის შე­სა­ხებ და გთხოვთ ყვე­ლამ გა­ა­ზი­ა­რეთ! მე და ჩემი მე­გო­ბა­რი სა­კუ­თარ პრო­დუქტს ვყი­დით დი­ლი­დან და­ღა­მე­ბამ­დე “2 კა­პი­კი” რომ ვი­შო­ვოთ, ტრან­სპორ­ტი ჩვენ არ გვყავს, ფე­ხით დავ­დი­ვართ და თან ამ პან­დე­მი­ის დროს. ეს ორი ღლე და კი­დევ მე­სა­მე(რო­მე­ლიც ვერ ვი­პო­ვე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში) გვხვდე­ბა სა­ბურ­თა­ლო­ზე (სა­მე­დი­ცი­ნოს მეტ­როს­თან, ჯპს აფ­თი­ა­ქის მხა­რეს) და და­ნას გვიფ­რი­ა­ლე­ბენ, მოკ­ლედ რომ ვთქვა, 300 ლარს გვთხოვ­დნენ და ბევ­რი პრობ­ლე­მა არ მინ­დო­და ფუ­ლის მი­ზე­ზით შექ­მნი­ლი­ყო, ჩან­თა­ში იმ მო­მენ­ტის­თვის მხო­ლოდ 110 ლარი მედო ქე­შად და მი­ვე­ცი, მაგ­რამ და­მე­მუქ­რა, რომ თუ პო­ლი­ცი­ა­ში მი­ვი­დო­დი მომ­კლავ­დნენ!

პო­ლი­ცი­ა­ში მის­ვლის აზრს ვერ ვხე­დავ, ვიცი არც არა­ფერს იზა­მენ, ამი­ტომ და­პოსტვა გა­დავ­წყვი­ტე, რომ იცო­დეთ რა ყლე­ო­ბა­ში ვცხოვ­რობთ.იმის­თვის, რომ უფრო შემ­ში­ნე­ბო­და, სად ვმუ­შა­ობ­დი და­ა­ზუს­ტეს და ასე­ვე ჩემი სა­ხე­ლი/გვა­რი! ასე­ვე მომ­თხო­ვეს ტე­ლე­ფო­ნის ნო­მე­რი, რა­ზეც ამ ორმა დე­ბილ­მა ზარი გა­მო­უშ­ვეს, შე­სა­ბა­მი­სად უფრო სწრა­ფად ვი­პო­ვე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში.მე­სა­მეს სა­ხეც კარ­გად მახ­სოვს, ნე­ბის­მი­ერ დროს შე­მიძ­ლია ამო­ვიც­ნო.ზო­გა­დად მშვი­დი ადა­მი­ა­ნი ვარ და მაქ­სი­მა­ლუ­რად მშვი­დად მო­ვაგ­ვა­რე, ჩემს ნაც­ვლად სხვა ტიპი რომ ყო­ფი­ლი­ყო, არა­ვინ იცის რო­გორ დას­რულ­დე­ბო­და!

სა­მი­ვე ადა­მი­ა­ნი და­ი­ჭი­რეს! მად­ლო­ბა ვაკე სა­ბურ­თა­ლოს 7 სამ­მარ­თვე­ლოს სწრა­ფი და ოპე­რა­ტი­უ­ლი რე­ა­გი­რე­ბის­თვის, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მად­ლო­ბა 7 სამ­მარ­თვე­ლოს დე­ტექ­ტი­ვებს და უფრო დიდი მად­ლო­ბა პრო­კუ­რორ ანი ხუ­ბე­ჯაშ­ვილს. მთე­ლი ღამე და­უ­ღა­ლა­ვად მუ­შა­ობ­დნენ ამ საქ­მეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ნამ­დვი­ლად მცდა­რი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი მქონ­და სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში ამ კონ­კრე­ტულ ად­გი­ლას ყვე­ლა­ნი მე­გობ­რუ­ლე­ბი და სა­მარ­თლი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბი მუ­შა­ო­ბენ”, – – წერ­და ნო­დარ სი­ხა­რუ­ლი­ძე.

ასე­ვე სა­ვა­რა­უ­დო ბრალ­დე­ბუ­ლე­ბის ფო­ტო­ე­ბიც გა­მო­აქ­ვეყ­ნა.

კომენტარები