„საქართველოში ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელი, ნებაყოფლობითი, მიუკერძოებელი უწყვეტი სამედიცინო განათლების (CME) კრედიტ კულების სისტემა“- გიორგი ფხაკაძე

-„უწყვეტი სამედიცინო განათლების კრედიტ ქულები საქართველოში❗️
✅2021 წლის 10 ივნისიდან პირველად საქართველოში ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელი, ნებაყოფლობითი, მიუკერძოებელი უწყვეტი სამედიცინო განათლების (CME) კრედიტ კულების სისტემა❗️
✅ფრანგული საერთაშორისო ორგანიზაცია “აკრედიტაცია საზღვრების გარეშე”Accréditation Sans Frontières (ASF) –ის ერთ-ერთი რგოლი წარმოდგენილია უწყვეტი სამედიცინო განათლების კომიტეტით, (Continuous Medical Education Committee (CMEC) რომლის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს უწყვეტი სამედიცინო განათლების მიმართულებით მუშაობა.
✅ASF ხელს შეუწყობს სამედიცინო საგანმანათლებლო ტრეინინგის, სემინარის, კონფერენციის, ვორქშოფის და ა.შ დაგეგმვას, აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას და უწყვეტი სამედიცინო განათლების კრედიტ ქულების მინიჭებას.
✅ ეს საკითხი მნიშვნელოვანია როგორც ტრენერების, სპიკერების და ზოგადად სამედიცინო აქტივობების ორგანიზატორებისათვის, ასევე მათთვის ვინც დაინტერესებულია იყოს აქტიური მსმენელი და მოიპოვოს ACFCME-ს ქულები.
ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ
დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით
Email: cme@accreditation.ge“-წერს პროფესორიორგანიზაცია –  „აკრედიტაცია საზღვრების გარეშე“ ხელმძვანელიგიორგი ფხაკაძე.
May be an image of 11 ადამიანი, მათ შორის Giorgi Pkhakadze და ხალხი დგას
კომენტარები