სომხეთში საკონცერტო დარბაზში საველე ჰოსპიტალი მოაწყვეს

სომ­ხეთ­ში, 18 მა­ისს 351 ახა­ლი შემ­თხვე­ვა გა­მოვ­ლინ­და. სა­ერ­თო ჯამ­ში  კო­რო­ნა­ვირუ­სით 4 823 ადა­მი­ა­ნი

და­ინ­ფი­ცირ­და, მათ შო­რის, 61 გარ­და­იც­ვა­ლა,  2 019 გა­მო­ჯან­მრთელ­და.

ინ­ფი­ცი­რე­ბულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბის ზრდის გამო, სო­მე­ხი სა­ხელ­მწი­ფო მოღ­ვა­წის კა­რენ დე­მირ­ჭი­ა­ნის სა­ხე­ლო­ბის სპორ­ტუ­ლი და სა­კონ­ცერ­ტო დარ­ბა­ზის ფოიე სა­ვე­ლე ჰოს­პი­ტა­ლად გა­და­კეთ­და. ჯერ­ჯე­რო­ბით იქ პა­ცი­ენ­ტე­ბი არ

მი­უ­ღი­ათ. თუ სა­ჭი­რო­ე­ბა მო­ი­თხოვს, ჰოს­პი­ტა­ლი უკვე მზა­დაა.

ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ას და ფოტო-ვი­დე­ო­მა­სა­ლას azatutyun.am ავ­რცე­ლებს.

კომენტარები