უნდა ფინანსდებოდეს თუ არა პოლიტიკური პარტიები ბიუჯეტის სახსრებით? – თემურ ბასილია:

 – “უნდა ფინანსდებოდეს თუ არა პოლიტიკური პარტიები ბიუჯეტის სახსრებით? ეს, გადასახადის გადამხდელებზე უნდა იყოს დამოკიდებული. მაგალითად, აშშ-ში ფიზიკური პირები ყოველწლიურად ავსებენ საგადასახადო დეკლარაციას (Form 1040, US Individual Income Tax Return), სადაც უნდა უპასუხონ კითხვას, აქვთ თუ არა მათ სურვილი რომ მათ მიერ გადახდილი გადასახადებიდან 3 დოლარი მიმართონ სპეციალურ ფონდში საიდანაც დაფინანსდება აშშ-ში ფედერალური არჩევნების ხარჯები.

იქნებ ღირდეს ამერიკური გამოცდილების გაზიარება საქართველოში

– წერს ყოფილი ვიცე-პრემიერი, თემურ ბასილია

კომენტარები