„უნივერსიტეტები სრულად გადავლენ დისტანციურ რეჟიმზე, გარდა მედიცინის“

-„ვითარებიდან გამომდინარე, მედიცინის მიმართულება, სტრატეგიულია პრიორიტეტია ქვეყნისთვის.

უნივერსიტეტებს ექნებათ უფლება, მედიცინის აკადემიური პროგრამებზე პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობები ჩაატარონ არადისტანციურად. ამ შემთხვევაში სამედიცინო პროტოკოლის ზედმიწევნით დაცვით.

უნივერსიტეტები სრულად გადავლენ დისტანციურ რეჟიმზე, გარდა მედიცინის აკადემიური პროგრამებისა“, – განაცხადა განათლების მინისტრმა, მიხეილ ჩხენკელმა.

რა ახალი შეზღუდვები ამოქმედდება 28 ნომებრიდან, სრულად

კომენტარები