ურეკ­ში, მშე­ნე­ბლებლობაზე ერთი მუშა გარდაიცვალა

ურეკ­ში, მშე­ნე­ბა­რე სას­ტუმ­რო­დან ორი მუშა გად­მო­ვარ­და. ერთი ად­გილ­ზე გარ­და­იც­ვა­ლა, მე­ო­რე  სას­წრა­ფო-სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბის ჯგუფ­მა ფო­თის ჰოს­პი­ტალ­ში გა­და­იყ­ვა­ნა.

„სას­წრა­ფო-სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბის ბრი­გა­დე­ბი მი­ვიდ­ნენ გა­მო­ძა­ხე­ბა­ზე. 60 წლამ­დე მა­მა­კა­ცი უკვე გარ­დაც­ვლი­ლი იყო, მე­ო­რე მა­მა­კაცს სხვა­და­სახ­ვა სა­ხის ტრავ­მუ­ლი და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი აღე­ნიშ­ნე­ბო­და“, – განაცახადა  ფო­თის სას­წრა­ფო-სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბის ცენ­ტრის მე­ნე­ჯერ­მა კესო გე­ლე­ნი­ძემ.

კომენტარები