„უფალო იქნებ ცოტა ხანი გავცვალოთ როლი, ადამიანად ყოფნა უფრო ძნელია ღმერთო” – მამა პეტრეს “აღსარება

„უფალო იქნებ ცოტა ხანი გავცვალოთ როლი, ადამიანად ყოფნა უფრო ძნელია ღმერთო” – მამა პეტრეს “აღსარება –

30 ივლისი, 2020

https://postv.media/gadacema-top/344/-ufalo-iqneb-cota-khani-gavcvalot-roli-adamianad-kofna-ufro-dznelia-ghmerto-mama-petres-aghsareba-ivlisi-?fbclid=IwAR1o3vtfCcDpoNGwYQwUXq2TN8Qo-aPgNmfUaumuUXTHAnjLPFnRZwpxVpc

კომენტარები