ქეთევან ზარნაძე: ძალაუფლების ხელში ასაღებად საკმარისია, მხოლოდ…

– “ძალაუფლება მხოლოდ იმათ ეძლევათ, ვისაც ჰყოფნის მისი ხელში აღების გამბედაობა. მხოლოდ ერთ რამეს აქვს მნიშვნელობა, ერთადერთს: უნდა შეგეძლოს გაბედვა!” – წერს ქეთევან ზარნაძე

კომენტარები