ქვეყანაში ერთმანეთს ეწინააღმდეგება “ის, რაც უნდა იყოს”და “ის, რაც არის” – მამუკა კარტოზია:

 – “ქვეყანაში,სადაც დარღვეულია კანონის უზენაესობის პრინციპი, რეალურად არ ფუნქციონირებს სამი კონსტიტუციური ხელისუფლება, ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები გარანტირებული არ არის, ერთმანეთს ანტაგონისტურად ეწინააღმდეგება სამართალი (“ის, რაც უნდა იყოს”) და მართლწესრიგი (“ის, რაც არის”). სამართლის ნაცვლად ვღებულობთ “წესრიგის ფიქციას”, ხოლო მართლწესრიგის ნაცვლად – ქაოსს და ანარქიას…….სამწუხაროდ ასეთია დღევანდელი ჩვენი მოცემულობა…”

 – წერს მამუკა კარტოზია

კომენტარები