ქობაირის ქართული მონასტერი – სომხეთში, რომელიც თითქმის დანგრეულია – ბესო ახალშენაშვილი:

– „ უყურადღებოდაა მიგდებული…. ის მდებარეობს – ლორეს რაიონში, ქალაქ – თუმანიანის მახლობლად, დებედას ხეობაში. სომხეთის ტერიტორიაზეც, ქართული კულტურის კვალი ნადგურდება. ქობაირის მონასტერი 1171 – ტ წელს დაარსდა. ტაშირ – ძორაგეტის, სომხურ – ქართული სამეფოს მეფის, – კვირიკე 2 – რის ასულის, – მარიამის მიერ. დღემდე შემორჩენილია, უძველესი ქართულ – ბიზანტიურ სტილში, შესრულებული ფრესკები. თამარ მეფის ამირსპასალარის – ზაქარია მხარგრძელის, და მისი მთელი ოჯახის საძვალეა. ძმები ახალციხელების საძვალე კი, – გარნისის ბრძოლის ველია.“ – წერს ბესო ახალშენაშვილი

კომენტარები