ქუთაისის 100 საფეხურიანი კიბის მშენებლობა

(უცნობი კადრები)
ქუთაისის 100 საფეხურიანი კიბის მშენებლობა .
ფოტოს გადაღების ზუსტი წელი უცნობია (დაახლოებით 1948-1950წლები)

კომენტარები