„ყარყარა”- ეს არის ღვინის ქართული სასმისი, ყელმოგრეხილი ვერცხლის სურა, რომლის სახელწოდებაც ღვინის სმისგან გამოწვეული ბგერებით იხსნება

„ყარყარა”- ეს არის ღვინის ქართული სასმისი, ყელმოგრეხილი ვერცხლის სურა, რომლის სახელწოდებაც ღვინის სმისგან გამოწვეული ბგერებით იხსნება.

სულხან-საბა ორბელიანი ” ყარყარას” ასე განმარტავდა: „სარწყული სმაში ხმის მიმცემელი“.

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული ინფორმაციით, ეს ჭურჭელი “დიდ ნადიმთა დასამშვენებლად” გამოიყენებოდა.

კომენტარები