ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნის წი­ნა­შე ვიჩოქებ და ვი­თხოვ დახ­მა­რე­ბას, რომ მა­ჩუ­ქოთ სი­ცო­ცხლე! – ნანა ნიკურაძე:

35 წლის სამტრედიელ გოგონას, ნანა ნი­კუ­რა­ძეს მო­ტო­ნეირონის და­ა­ვა­დე­ბა აღმოაჩნ­და

და­ა­ვა­დე­ბა ჩემში, ჩემ­ზე ძლი­ე­რი აღ­მოჩ­ნდა. ია­რა­ღი (ფული), რომ­ლი­თაც შე­მიძ­ლია და­ვა­მარ­ცხო, აღარ მაქვს. ამი­ტომ ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნის წი­ნა­შე ვიჩოქებ და ვი­თხოვ დახ­მა­რე­ბას, რომ მა­ჩუ­ქოთ სი­ცო­ცხლე.

სამ­კურ­ნა­ლოდ სა­ზღვარ­გა­რეთ მირ­ჩი­ეს წასვლა, რისი სა­შუ­ა­ლე­ბაც ჩემს ოჯახს, არა აქვს. გთხოვთ, ამ მძი­მე გან­საც­დელ­ში ნუ მი­მა­ტო­ვებთ. გთხოვთ, მა­ჩუ­ქოთ სი­ცო­ცხლე!”

 – წერს ნანა ნიკურაძე

დახმარების მსურველებს შეუძლიათ,  თანხა „სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კის“ ანგარიშზე ჩარიცხონ:

 

ბან­კის კოდი: BAGAGE22;

 

ან­გა­რი­შის ნო­მე­რი: GE83BG0000000601697300;

 

მიმ­ღე­ბი: მა­რი­ნა ზა­ქა­რი­ა­ძე (დედა)

გადავარჩინოთ ახალგაზრდა გოგონა,

მადლია!

კომენტარები