„შე­იძ­ლე­ბა, გი­ორ­გი გა­ხა­რია იყოს ე.წ. ახა­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი ძა­ლის ერთ-ერთი ლი­დე­რი, რო­მე­ლიც და­უ­პი­რის­პირ­დე­ბა“- მა­მუ­კა არე­ში­ძე

-„პა­რა­დოქ­სა­ლუ­რი რამე შე­მიძ­ლია გი­თხრათ, შე­იძ­ლე­ბა, გი­ორ­გი გა­ხა­რია იყოს ე.წ. ახა­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი ძა­ლის ერთ-ერთი ლი­დე­რი, მე­სა­მე ძა­ლას რომ ვამ­ბობთ ხოლ­მე. შე­იძ­ლე­ბა, გახ­დეს ასე­თი ლი­დე­რი, მაგ­რამ ის არ იქ­ნე­ბა „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ იდე­ო­ლო­გი­ის ოპო­ზი­ცი­ა­ში, მისი ხა­სი­ა­თი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ის იქ­ნე­ბა იმ ტი­პის პო­ლი­ტი­კუ­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ლი­დე­რი, რო­მე­ლიც და­უ­პი­რის­პირ­დე­ბა რა­დი­კა­ლურ ოპო­ზი­ცი­ას. სი­ტუ­ა­ცია იმ­დე­ნად რა­დი­კა­ლი­ზე­ბუ­ლი და და­ძა­ბუ­ლია, – შე­იძ­ლე­ბა, სა­მო­ქა­ლა­ქო და­პი­რის­პი­რე­ბაც მოხ­დეს. სა­ქარ­თვე­ლო ძა­ლი­ან ცუდ ზღვარ­ზე დგას, ამი­ტომ სი­ტუ­ა­ცი­ის პროგ­ნო­ზი­რე­ბა რთუ­ლია“, – განაცხადა პო­ლი­ტო­ლოგმა, მა­მუ­კა არე­ში­ძემ „პა­ლიტ­რა­ნი­უ­სის“ გა­და­ცე­მა­ში – „დღის ნი­უს­რუ­მი“.

კომენტარები